Nobuzo's high life
Hi :D (上九の湯)

Hi :D (上九の湯)

上九の湯にて #hotspring #spa #yamanashi  (上九の湯)

上九の湯にて #hotspring #spa #yamanashi (上九の湯)

#nikond300s

#nikond300s

精進湖 (Lake Shoji-ko)

精進湖 (Lake Shoji-ko)

#sakura #nikond300s

#sakura #nikond300s

しだれ桜 #nikon #nikond300s

しだれ桜 #nikon #nikond300s

#yamanashi #nikon #nikond300s

#yamanashi #nikon #nikond300s

ガスト 山中湖店

ガスト 山中湖店

Morning #nikon #nikond300s #yamanashi  (山中湖)

Morning #nikon #nikond300s #yamanashi (山中湖)